NEMOKAMI KONSULTACINIAI SEMINARAI VISOJE LIETUVOJE

Kviečiame į šių metų sausio mėnesį visoje Lietuvoje rengiamus nemokamus konsultacinius seminarus.

Nuo 2018 metų startavo Vieninga gaminių ir pakuočių atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). Ką verslui būtina žinoti apie reikalavimus gaminių atliekų tvarkymui? Praktiniai patarimai dėl TIPK, taršos leidimų gavimo, atnaujinimo, esamos ir planuojamos ūkinės veiklos PAV procesų ir kiti verslui aktualūs  klausimai.

Daugiau informacijos:

Seminaras atliekų tvarkymą vykdančioms įmonėms

Seminaras įmonėms, kurių veikloje susidaro atliekos

poveikio aplinkai vertinimo programa

PARENGTA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Parengta UAB „Terra recycling“ pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo poveikio aplinkai ataskaita.

Daugiau informacijos apie ataskaitą:

Pranešimas 2017-10-13

PAV ataskaita 2017-10-13_

Viešo susirinkimo protokolas 2017-11-18

V11 priedas_Kvalifikaciju dokumentai

2 priedas Informacija apie 2010-08-02 priimtą sprendimą dėl PAV (rašto Nr. VR-1.7-1279)

3 priedas 2017-08-02_programa del Terra recycling atlieku veiklos

4 priedas Planuojamu pastatu ir pastogiu su plotais isdestymas

5 priedas RC duomenu banko israsu kopijos

6 priedas Nuomos sutarties kopija

7 priedas Žemės sklypų ir pastatų planų kopijos

8 priedas Artimiausių kultūros paveldo, saugomų teritorijų žemėlapiai

9 priedas Vandens grezinio paso kopija

10 priedas Teritorijos schema su valymo įrenginiais

11 priedas Lietaus nuoteku protokolai

12 priedas Teritorijos planas su planuojamomis atliekų tvarkymo zonomis ir planuojamais irenginiais

13 priedas Preliminaraus ekogeologinio tyrimo ir aplinkos monitoringo programos įvertinimo kopija

14 Priedas Aplinkos oro tersalu sklaidos zemelapiai Minsko pl

15 Priedas Triuksmo lygio sklaidos modeliavimo zemelapiai

16 priedas Kvapo sklaidos priedai

17 priedas Sanitarinės apsaugos zonos schema

18 priedas Visuomenės informavimo proceso dokumentų kopijos

19 priedas PAV programos derinimo dokumentų kopijos su PAV vertinimo subjektais

20 priedas Viln raj sav. adm. dir 2016 m spalio 26 įsakymas dėl adresų keitimo

21 priedas. 2017-11-18_viešo susirinkimo protokolas

22 priedas. 2017-11-20_3 priedas

23 priedas 2017-11-21 4 priedas_Arg.suint.vis. pasiulymu ivertinimas

 

AR EFEKTYVI KONTROLĖ APLINKOSAUGOS SRITYJE?

Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė – viena iš sričių, kurioje Lietuvai reikia dar gerokai pasitempti. Neretai įmonių patikrinimai, siekiant išsiaiškinti, ar laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų, vykdomi ganėtinai paviršutiniškai. Negana to, kai kurios įmonės aplinkosaugininkų dėmesio apskritai nesulaukia, o kai kurios yra tikrinamos dešimtis kartų per metus.

Valstybės aplinkos apsaugos institucijų pareiga yra užtikrinti, kad įmonės, valstybės ir vietos savivaldos institucijos, gyventojai griežtai laikytųsi aplinkos apsaugos reikalavimų oro, nuotekų, atliekų tvarkymo srityse. Aplinkosaugininkai tai pat privalo užkirsti kelią galimiems aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimams, išsiaiškinti aplinkos apsaugos pažeidimus, jų padarymo sąlygas ir pažeidėjus. Už aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimą gresia administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

Lietuva per pastaruosius 5 ar 10 metų padarė pastebimą pažangą aplinkos apsaugos kontrolės srityje. Pavyzdžiui, Viešojo administravimo įstatymo nuostatos pakankamai gerai veikia realybėje: aplinkosaugos inspektoriai iš anksto praneša bendrovėms apie planinius patikrinimus, t. y., ne mažiau kaip prieš 10 dienų įmonė gauna informaciją apie numatytą patikrinimą ir tam reikalingus parengti dokumentus. Be to, planai apie patikrinimus viešai yra skelbiami tinklalapiuose ir įmonės gali lengvai juos surasti. Tokia praktika – pažangi, europietiška ir tikrai džiugina, kita vertus – aplinkosaugininkai nėra tik baudėjai.

Nepaisant šios geros praktikos, Lietuvos aplinkos apsaugos kontrolės srityje dar reikia padaryti nemažai darbų.

Plačiau apie tai skaitykite aplinkos apsaugos konsultacijų bendrovės „Biosistema“ direktoriaus Povilo Baltusevičiaus komentare žiniasklaidoje: http://bit.ly/2uXgtcJ