ĮSIGALIOJA ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

2017 metų sausio 1 d. įsigalioja Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris bus taikomas vietoj Administracinių teisės pažeidimų kodekso.

Naujasis kodeksas numato fizinių asmenų administracinę atsakomybę, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės. Numatomos baudos įmonių vadovams ir darbuotojams.

Daugiau apie Administracinių nusižengimų kodeksą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/NJIhPZVenb