NAUJOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

2017 metų sausio 1 d. įsigalioja naujos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės.

Taisyklės taikomos pakuočių gamintojams, gamintojams ir importuotojams, užstato už vienkartines ir daugkartines pakuotes sistemų administratoriams, pakuočių pardavėjams. Naujose taisyklėse žymiai keičiasi pakuočių apskaitos reikalavimai.

Su naujomis taisyklėmis galima susipažinti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/629af150272a11e6acf89da936cb7409