ISO, OHSAS standartai

Rengiame kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001) vadybos sistemas bei parengiame sertifikavimui.

Kokybės vadybos sistema (ISO 9001) – tai galimybė:

 • Tinkamai tenkinti klientų reikalavimus ir jų poreikius;
 • Nustatyti įmonės tikslus, atsakomybes ir stebėsenos lygį;
 • Kvalifikuotai parinkti ir apmokyti personalą;
 • Tinkamos gamybos įrangos panaudojimas ir kokybiškas jos priežiūros vykdymas;
 • Užtikrinti tiekiamų žaliavų, prekių ir paslaugų kokybę;
 • Užtikrinti aukštos kokybės gamybos ir kokybės sistemos kontrolę.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema (ISO 14001) – tai galimybė:

 • Būti draugiškam aplinkai;
 • Padidinti įmonės veiklos efektyvumą;
 • Sumažinti pavojingų ir nepavojingų atliekų išmetimą;
 • Tinkamai vykdyti taikomus aplinkosauginius reikalavimus;
 • Maksimaliai saugant ir tausojant aplinką, sumažinti incidentų tikimybę ir taip sumažinti arba išvengti skiriamų baudų.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema (OHSAS 18001) – tai galimybė:

 • Labiau rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata;
 • Tinkamai ir laiku nustatyti darbuotojams kylančias grėsmes;
 • Kvalifikuotai parinkti ir apmokyti personalą;
 • Įsivertinti kylančių grėsmių rizikas;
 • Kontroliuoti rizikas ir sumažinti jų lygį;
 • Tinkamai vykdyti taikomus teisinius reikalavimus.

Atliekame:

 • Konsultuojame ISO ir kitų standartų diegime;
 • Vykdome įmonės vidaus auditą;
 • Parengiame įmonę ISO sertifikavimui;
 • Padedame pasirengti standarto audito procedūrai;
 • Organizuojame apmokymus įmonės kokybės vidaus auditoriams.

Paslaugų kaina sutartinė (priklausomai nuo darbų apimties).
Jei norite sužinoti, ar Jūsų įmonės veikla atitinka reikalavimus, galime atlikti Jūsų įmonės nemokamą aplinkosauginį vertinimą.