PARENGTA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA

Parengta UAB „Terra recycling“ pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo programa.

Daugiau informacijos apie programą:

Pranešimas 2017-04-11

PAV programa 1 dalis

PAV programa 2 dalis

PAV programos priedas 1 dalis

PAV programos priedas 2 dalis

PAV programos priedas 3 dalis

PAV programos priedas 4 dalis

PAV programos priedas 5 dalis

PAV programos priedas 6 dalis

PAV programos priedas 7 dalis