PARENGTA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Parengta UAB „Terra recycling“ pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo poveikio aplinkai ataskaita.

Daugiau informacijos apie ataskaitą:

Pranešimas 2017-10-13

PAV ataskaita 2017-10-13_

Viešo susirinkimo protokolas 2017-11-18

V11 priedas_Kvalifikaciju dokumentai

2 priedas Informacija apie 2010-08-02 priimtą sprendimą dėl PAV (rašto Nr. VR-1.7-1279)

3 priedas 2017-08-02_programa del Terra recycling atlieku veiklos

4 priedas Planuojamu pastatu ir pastogiu su plotais isdestymas

5 priedas RC duomenu banko israsu kopijos

6 priedas Nuomos sutarties kopija

7 priedas Žemės sklypų ir pastatų planų kopijos

8 priedas Artimiausių kultūros paveldo, saugomų teritorijų žemėlapiai

9 priedas Vandens grezinio paso kopija

10 priedas Teritorijos schema su valymo įrenginiais

11 priedas Lietaus nuoteku protokolai

12 priedas Teritorijos planas su planuojamomis atliekų tvarkymo zonomis ir planuojamais irenginiais

13 priedas Preliminaraus ekogeologinio tyrimo ir aplinkos monitoringo programos įvertinimo kopija

14 Priedas Aplinkos oro tersalu sklaidos zemelapiai Minsko pl

15 Priedas Triuksmo lygio sklaidos modeliavimo zemelapiai

16 priedas Kvapo sklaidos priedai

17 priedas Sanitarinės apsaugos zonos schema

18 priedas Visuomenės informavimo proceso dokumentų kopijos

19 priedas PAV programos derinimo dokumentų kopijos su PAV vertinimo subjektais

20 priedas Viln raj sav. adm. dir 2016 m spalio 26 įsakymas dėl adresų keitimo

21 priedas. 2017-11-18_viešo susirinkimo protokolas

22 priedas. 2017-11-20_3 priedas

23 priedas 2017-11-21 4 priedas_Arg.suint.vis. pasiulymu ivertinimas