ISO, OHSAS standartai

iso ohsas
ISO, OHSAS standartai

Rengiame kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001) vadybos sistemas bei parengiame sertifikavimui.

Kokybės vadybos sistema (ISO 9001) – tai galimybė:

 • Tinkamai tenkinti klientų reikalavimus ir jų poreikius;
 • Nustatyti įmonės tikslus, atsakomybes ir stebėsenos lygį;
 • Kvalifikuotai parinkti ir apmokyti personalą;
 • Tinkamos gamybos įrangos panaudojimas ir kokybiškas jos priežiūros vykdymas;
 • Užtikrinti tiekiamų žaliavų, prekių ir paslaugų kokybę;
 • Užtikrinti aukštos kokybės gamybos ir kokybės sistemos kontrolę.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema (ISO 14001) – tai galimybė:

 • Būti draugiškam aplinkai;
 • Padidinti įmonės veiklos efektyvumą;
 • Sumažinti pavojingų ir nepavojingų atliekų išmetimą;
 • Tinkamai vykdyti taikomus aplinkosauginius reikalavimus;
 • Maksimaliai saugant ir tausojant aplinką, sumažinti incidentų tikimybę ir taip sumažinti arba išvengti skiriamų baudų.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema (OHSAS 18001) – tai galimybė:

 • Labiau rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata;
 • Tinkamai ir laiku nustatyti darbuotojams kylančias grėsmes;
 • Kvalifikuotai parinkti ir apmokyti personalą;
 • Įsivertinti kylančių grėsmių rizikas;
 • Kontroliuoti rizikas ir sumažinti jų lygį;
 • Tinkamai vykdyti taikomus teisinius reikalavimus.

Atliekame:

 • Konsultuojame ISO ir kitų standartų diegime;
 • Vykdome įmonės vidaus auditą;
 • Parengiame įmonę ISO sertifikavimui;
 • Padedame pasirengti standarto audito procedūrai;
 • Organizuojame apmokymus įmonės kokybės vidaus auditoriams.

Paslaugų kaina sutartinė (priklausomai nuo darbų apimties).
Jei norite sužinoti, ar Jūsų įmonės veikla atitinka reikalavimus, galime atlikti Jūsų įmonės nemokamą aplinkosauginį vertinimą.