Taršos leidimų taisyklės

Pakeistos taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės

Informuojame, kad 2014 m. kovo mėn. 6 d. pasikeitė Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) (Žin., 2014, Nr. 2014-02982 ).  Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, atitinkantį vieną ar kelis Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išskyrus Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą veiklą, privalo turėti leidimą.