Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės

Informuojame, kad 2014 m. birželio 2 d. patvirtintas Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimas (Žin. 2014, Nr. 2014-07136).Šiame pakeitime pateikiamas atnaujintas Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos ir nebaigtinis šioms kategorijoms priskiriamos elektros ir elektrininės įrangos sąrašas. Atkreipiame dėmesį, kad įsigaliojus pakeitimui, 4A kategorijai priskiriama vartojimo įranga, išskyrus televizorius, ir fotovoltinės plokštės.