Gamintojams ir importuotojams

Alyvų gamintojams ir importuotojams siūlome:
 • registruoti gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • parengti gaminių (alyvų) apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti ir atnaujinti gaminių (alyvų) sąrašą;
 • GPAIS sistemoje vesti gaminių (alyvų), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitą;
 • rengti gaminių (alyvų) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai.
Apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir importuotojams siūlome:
 • registruoti gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • parengti įmonės gaminių (apmokestinamųjų gaminių) apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti ir papildyti gaminių (apmokestinamųjų gaminių) sąrašą;
 • GPAIS sistemoje vesti gaminių (apmokestinamų gaminių), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitą;
 • rengti gaminių (apmokestinamųjų gaminių) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai.
Pakuotės gamintojams ir importuotojams siūlome:
 • registruoti gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • parengti įmonės gaminių (pakuotės) apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti ir papildyti gaminių (pakuotės) sąrašą;
 • GPAIS sistemoje vesti gaminių (pakuotės), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitą;
 • rengti gaminių (pakuotės) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai.
Elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams siūlome:
 • registruoti gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • parengti įmonės gaminių (EEĮ) apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti ir papildyti gaminių (EEĮ) sąrašą;
 • GPAIS sistemoje vesti gaminių (EEĮ), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitą;
 • rengti gaminių (EEĮ) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai.
Transporto priemonių gamintojams ir importuotojams siūlome:
 • registruoti gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • parengti įmonės gaminių (transporto priemonių) apskaitos vedimo tvarką;
 • sudaryti ir papildyti gaminių (transporto priemonių) sąrašą;
 • GPAIS sistemoje vesti gaminių (transporto priemonių), tiekiamų vidaus rinkai, apskaitą;
 • rengti gaminių (transporto priemonių) tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitą ir teikti atsakingai institucijai.

Nuolatinės priežiūros kaina yra sutartinė (priklausomai nuo darbų apimties).

Jei norite sužinoti, kokia būtų Jūsų įmonės nuolatinės priežiūros kaina, galime atlikti Jūsų įmonės nemokamą aplinkosauginį vertinimą.