Gamintojams ir importuotojams

Alyvų gamintojams ir importuotojams siūlome:
 • užpildyti ir atsakingai institucijai pateikti prašymą registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade naudojantis GPAIS;
 • parengti gaminių (alyvų) apskaitos vykdymo tvarką;
 • sudaryti vidaus rinkai tiekiamų gaminių (alyvų) sąrašą naudojantis GPAIS;
 • pildyti vidaus rinkai tiekiamų gaminių (alyvų) apskaitos žurnalą naudojantis GPAIS;
 • parengti ir atsakingai institucijai pateikti metinę gaminių (alyvų) apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą naudojantis GPAIS.
Apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir importuotojams siūlome:
 • užpildyti ir atsakingai institucijai pateikti prašymą registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade naudojantis GPAIS;
 • parengti gaminių (apmokestinamųjų gaminių) apskaitos vykdymo tvarką;
 • sudaryti vidaus rinkai tiekiamų gaminių (apmokestinamųjų gaminių) sąrašą naudojantis GPAIS;
 • pildyti vidaus rinkai tiekiamų gaminių (apmokestinamųjų gaminių) apskaitos žurnalą naudojantis GPAIS;
 • parengti ir atsakingai institucijai pateikti metinę gaminių (apmokestinamųjų gaminių) apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą naudojantis GPAIS.
Pakuočių gamintojams ir importuotojams siūlome:
 • užpildyti ir atsakingai institucijai pateikti prašymą registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade naudojantis GPAIS;
 • parengti pakuočių apskaitos vykdymo ir apskaitos duomenų saugojimo tvarką bei svorio nustatymo metodiką;
 • sudaryti vidaus rinkai tiekiamų pakuočių sąrašą naudojantis GPAIS;
 • pildyti vidaus rinkai tiekiamų pakuočių apskaitos žurnalą naudojantis GPAIS;
 • parengti ir atsakingai institucijai pateikti metinę pakuočių apskaitos ataskaitą naudojantis GPAIS.
Elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams siūlome:
 • užpildyti ir atsakingai institucijai pateikti prašymą registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade naudojantis GPAIS;
 • parengti gaminių (EEĮ) apskaitos vykdymo tvarką;
 • sudaryti vidaus rinkai tiekiamų gaminių (EEĮ) sąrašą naudojantis GPAIS;
 • pildyti vidaus rinkai tiekiamų gaminių (EEĮ) apskaitos žurnalą naudojantis GPAIS;
 • parengti ir atsakingai institucijai pateikti metinę gaminių (EEĮ) apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą naudojantis GPAIS.
Transporto priemonių gamintojams ir importuotojams siūlome:
 • užpildyti ir atsakingai institucijai pateikti prašymą registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade naudojantis GPAIS;
 • parengti gaminių (transporto priemonių) apskaitos vykdymo tvarką;
 • sudaryti vidaus rinkai tiekiamų gaminių (transporto priemonių) sąrašą naudojantis GPAIS;
 • pildyti vidaus rinkai tiekiamų gaminių (transporto priemonių) apskaitos žurnalą naudojantis GPAIS;
 • parengti ir atsakingai institucijai pateikti metinę gaminių (transporto priemonių) apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą naudojantis GPAIS.

Nuolatinės priežiūros kaina yra sutartinė (priklausomai nuo darbų apimties).

Jei norite sužinoti, kokia būtų Jūsų įmonės nuolatinės priežiūros kaina, galime atlikti Jūsų įmonės nemokamą aplinkosauginį vertinimą.