APLINKOSAUGINĖ KONTROLĖ JAU ČIA PAT

APLINKOSAUGINĖ KONTROLĖ JAU ČIA PAT

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos departamento tinklalapyje jau yra paskelbtas stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų valstybinių laboratorinių tyrimų 2024 m. planas.

Vadovaujantis šiuo planu 2024 metais bus vykdoma įmonių, turinčių stacionarius oro taršos šaltinius, planinė valstybinė aplinkosauginė kontrolė.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.