SUGRIEŽTINTI REIKALAVIMAI AUTOSERVISAMS

SUGRIEŽTINTI REIKALAVIMAI AUTOSERVISAMS

Gegužės 1 dieną įsigaliojo naujas Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikimo tvarkos, reikalavimų šiuos darbus atliekantiems asmenims ir šiems darbams keliamų aplinkos apsaugos reikalavimų aprašas.

Apraše nustatyti naujausi reikalavimai tokių paslaugų teikėjams ir jų darbų vietoms, o taipogi darbams nustatytos atliekų ir nuotekų tvarkymo, aplinkos oro apsaugos bei oro kondicionavimo sistemų techninės priežiūros taisyklės.

Informuojame, kad, vadovaujantis nauju teisės aktu, paslaugų teikėjai iki paslaugų teikimo pradžios turi vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS) pateikti transporto priemonių techninės priežiūros, remonto ir (ar) techninės pagalbos paslaugų teikėjo deklaraciją (Aprašo 1 priedas).

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.