SUGRIEŽTINTI REIKALAVIMAI STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS

SUGRIEŽTINTI REIKALAVIMAI STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS

Informuojame, kad šių metų lapkričio 1 dieną įsigalios sugriežtintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. Nuostatos aktualiausios statybinių atliekų, susidarančių statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinį, tvarkytojams, gaminantiems iš jų perdirbtą statybinį produktą.

Vadovaujantis naujausiais reikalavimais, perdirbtos statybinės atliekos bus nebelaikomos atliekomis tik tuomet, jeigu atitiks visus šių taisyklių 1 priedo kriterijus, o perdirbtas statybinis produktas privalės atitikti statybiniams produktams keliamus tiekimo rinkai reikalavimus.

Tokia veikla užsiimančios įmonės yra įpareigotos įdiegti statybinių atliekų perdirbimo kokybės valdymo sistemą, atlikti statybos produkto techninių specifikacijų laboratorinius tyrimus, o statybinio produkto gavėjams išduoti siuntos atitikties ir eksploatacinių savybių deklaracijas.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.