Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

UAB „Biosistema“ vizija – atsakinga organizacija, garantuojanti teikiamų paslaugų aukščiausią kokybę ir siekianti, kad aplinkosauginių reikalavimų laikymasis Lietuvoje taptų įprasta verslų praktika.

UAB „Biosistema“ misija – teikti aukščiausio lygio profesionalias paslaugas ir siūlyti optimaliausius aplinkosauginius sprendimus.

Vykdydama savo misiją UAB „Biosistema“ padeda klientams kurti aplinkosauginius reikalavimus  vykdantį verslą nuolat gerindama savo paslaugų kokybę.

  • Klientams kokybė reiškia, kad galima pasitikėti mūsų paslaugomis, nes jos visada atitiks teisės aktų reikalavimus;
  • Suinteresuotosioms šalims kokybė reiškia, kad dirbame laikydamiesi aukščiausių etikos standartų ir laikomės visų reikalavimų;
  • Dirbantiems kolegoms kokybė reiškia, kad kiekvienas prisiimame asmeninę atsakomybę, siekdami užtikrinti, kad neatsirastų klaidų;
  • Mūsų organizacijai kokybė reiškia nuolatinio tobulėjimą.

UAB „Biosistema“ siekdama teikti paslaugas, atitinkančias klientų ir taikytinų įstatymų bei jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus, bei siekdama sumažinti neigiamą poveikį aplinkai,  nustato šiuos kokybės ir aplinkosaugos politika tikslus ir įsipareigoja jų siekti:

  1. Siekti sklandaus ir efektyvaus įmonės veiklos procesų vykdymo, tobulinant procesus ir skatinant vidinį bendradarbiavimą.
  2. Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kompetenciją, užtikrinant nuolatinio tobulinimosi galimybę bei skatinant iniciatyvą.
  3. Gerinti įmonės įvaizdį, dalyvaujant pažangiuose procesuose bei tenkinant visų suinteresuotų šalių reikalavimus.
  4. Mažinti įmonės veiklos poveikį aplinkai renkantis tvaresnius sprendimus įmonės veikloje.
  5. Nepaliaujamai gerinti integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant įvykdyti šioje politikoje bei tiksluose numatytus reikalavimus.

Sertifikatai:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015