Ekstremalių situacijų valdymo planai

Rengiame ir teikiame derinimui atsakingoms institucijoms Ekstremalių situacijų valdymo planus (ESVP).

Ekstremalių situacijų valdymo planas
 • Kryptingai ir laiku pasirengti galimai ekstremaliai situacijai;
 • Numatyti gresiančius įvykius;
 • Sudaryti operatyvią žmonių perspėjimo ir informacijos pasikeitimo sistemą;
 • Numatyti gresiančius įvykius, tinkamai organizuoti ir koordinuoti jų likvidavimą bei padarinių šalinimą;
 • Laiku išsaugoti žmonių gyvybę ir įmonės turtą;
 • Tinkamai paskirstyti išteklius, įrangą ir pajėgas;
 • Apmokyti ir parengti darbuotojus galimoms ekstremaliosioms situacijoms.
Atliekame:
 • Nemokamą įmonių aplinkosauginį vertinimą;
 • Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę;
 • Sudarome keitimosi informacija apie įvykį tvarką;
 • Sudarome keitimosi informacija apie įvykį schemą;
 • Braižome žmonių evakavimo ir teritorijos planus;
 • Termovizorinius tyrimus ir teikiame termovizorių nuomos paslaugas;
 • Rengiame civilinės saugos pratybas įmonių darbuotojams;
 • Kitus su civilinės saugos teisės aktų reikalavimais susijusius darbus;

Paslaugų kaina sutartinė (priklausomai nuo darbų apimties).

Jei norite sužinoti, ar Jūsų įmonės veikla atitinka reikalavimus, galime atlikti Jūsų įmonės nemokamą aplinkosauginį vertinimą.