AR BŪSITE TIKRINAMI ŠIAIS METAIS PLANINE TVARKA?

AR BŪSITE TIKRINAMI ŠIAIS METAIS PLANINE TVARKA?

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos departamento tinklalapyje jau yra paskelbtas 2024 metų ūkio subjektų patikrinimų planas.

Vadovaujantis šiuo planu šiais metais bus vykdoma įmonių planinė valstybinė aplinkosauginė kontrolė.

Kviečiame pasitikrinti, kurį šių metų pusmetį būsite tikrinami planine tvarka bei koks numatytas patikrinimo tipas:

  • teminis (skirtas vienai ūkinei veiklai patikrinti);
  • išplėstinis (skirtas patikrinti ne mažiau kaip dvi ūkines veiklas);
  • bendras (patikrinimas atliekamas kartu su kitais kontrolę atliekančiais subjektais).

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.