ENTP TVARKYMAS. KAS KEISIS?

ENTP TVARKYMAS. KAS KEISIS?

Šių metų lapkričio mėnesį įsigalios naujausi atliekų tvarkymo įstatymą papildantys reikalavimai, aktualūs eksploatuoti netinkamų transporto priemonių turėtojams ir tvarkytojams.

Vadovaujantis naujausiais reikalavimais, transporto priemonė, išskyrus istorines transporto priemones, bus pripažįstama eksploatuoti netinkama transporto priemone – gaminio atlieka ir turės būti tvarkoma atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka, jeigu ji atitiks bent vieną iš šių dviejų sąlygų:

  • transporto priemonės savininkui išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas;
  • transporto priemonė ardoma arba yra išardyta taip, kad jos eksploatavimas pagal paskirtį yra negalimas.

Palyginus aukščiau išvardintus planuojamus įsigalioti reikalavimus su esamais, išdėstytais šiuo metu galiojančiame atliekų tvarkymo įstatymą įgyvendinančiame teisės akte –  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių taisyklėse, galima pastebėti, kad sąlygų, kada transporto priemonė pripažįstama eksploatuoti netinkama transporto priemone, sąrašas sutrumpės nuo septynių iki dviejų ir visos salygos nebus taikomos istorinėms transporto priemonėms.

Atliekų tvarkymo įstatymas taipogi papildytas nauja atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumą nurodančia sąvoka „transporto priemonės ardymas“, kuri apibrėžta kaip atskirų transporto priemonės dalių, mazgų, mechanizmų, agregatų, sistemų išmontavimas, transporto priemonės sukarpymas, smulkinimas ar kitoks apdorojimas siekiant juos pakartotinai naudoti, perdirbti ar šalinti.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.