NAUJAUSI REIKALAVIMAI NUOTEKŲ TVARKYTOJAMS 2023 – 2027 METAIS

Lektoriai

SANDRA GERDVILIENĖ

Lektorė yra aplinkos apsaugos konsultacijas teikiančios įmonės UAB „Biosistema“ direktoriaus pavaduotoja, turinti Vilniaus Gedimino technikos universitete įgytą aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos laipsnį. Ūkinei veikla įteisinti ir vykdyti privalomų aplinkosaugos dokumentų rengimo, verslo konsultavimo aplinkos apsaugos teisės klausimais patirtis – dvylika metų.

ŽIVILĖ BINGELYTĖ

Aplinkos apsaugos specialistė, turinti didelę praktinę darbo su GPAIS patirtį. Savo darbe nuolatos apmoko naujus specialistus darbui su GPAIS bei įmonių atstovavimui valstybinių aplinkosauginių patikrinimų metu. Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijusi aplinkos inžinerijos magistro laipsnį.

 

APIE SEMINARĄ                     

Pagal teisinius reikalavimus veikla gali būti sustabdyta 3 kartus per metus nustačius leistinų teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, normatyvų viršijimus.

Teisės aktai nuolat keičiasi, tad seminaro metu lektorės supažindins su įsigaliojusiais ir dar tik įsigaliosiančiais pakeitimais, kurie išimtinai aktualūs nuotekų tvarkytojams:

 • 2024-01-01 įsigalioja Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos subjektai, išgaunantys 100 m3 per parą ir daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio, bus laikomi mokesčių mokėtojais.
 • 2024-01-01 turėtų įsigalioti įsakymo Nr. D1-1120 pakeitimo projektas, kuriame nustatomi reikalavimai ūkio subjektams, naudojantiems paviršinius vandens telkinius vandeniui išgauti ar paimti, o taip pat įtvirtintos apskaičiavimo formulės.
 • 2023-05-11 įsigaliojo  įsakymo Nr. D1-1120 pakeitimai, kuriais patikslinti ūkio subjektams skirti vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos reikalavimai ir šios apskaitos metinių ataskaitų teikimo tvarka.
 • Aplinkos ministerija yra parengusi įsakymo Nr. D1-19 pakeitimo projektą, kuriuo siekiama patikslinti nuostatas, reglamentuojančias ūkio subjektų, išleidžiančių paviršines nuotekas į paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, atsakomybę ir reikalavimus tvarkant paviršines nuotekas, reikalavimus paviršinių nuotekų tvarkytojams dėl nuotekų išleidimo į gamtinę aplinką.
 • Aplinkos ministerija yra parengusi įsakymo Nr. D1-1120 pakeitimo projektą, kuriuo tikslinami ūkio subjektams skirti vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos reikalavimai ir šios apskaitos metinių ataskaitų teikimo tvarka.

Seminaro metu:

 • Pateiksime naujausią ir svarbiausią teisinę informaciją, aktualią esamiems ir dar tik planuojantiems veiklą nuotekų tvarkytojams.
 • Aptarsime, kada veiklai privalomos PAV procedūros, leidimai bei kada privaloma teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaita, monitoringas, mokesčiai už aplinkos teršimą ir kiti reikalavimai.
 • Patarsime, kaip užtikrinti nepertraukiamą ūkinės veiklos vykdymą, išvengiant priverstinių veiklos sustabdymų bei nepageidaujamų baudų iki 50 000 eurų.

TEMOS

 1. Gamybinių, buitinių, paviršinių nuotekų tvarkymo teisiniai reikalavimai.
 2. Ar ūkinė veikla nėra uždrausta įstatymais?
 3. PAV procedūros, Leidimai ir kiti veiklos įteisinimo dokumentai, privalomi nuotekų tvarkymo veiklai.
 4. Kas privalo atlikti pavojingų medžiagų, esančių nuotekose, inventorizaciją?
 5. Teršalų, išmetamų į aplinką su nuotekomis, monitoringas ir jo duomenų privalomasis viešinimas.
 6. Kaip pagal reikalavimus paženklinti nuotekų išleistuvus?
 7. Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaita. Ar visiems ji privaloma?
 8. Kiek iš viso yra metinių ataskaitų ir iki kada jas privaloma pateikti?
 9. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaravimas.
 10. Fizinių ir juridinių asmenų atsakomybė už nuotekų tvarkymo pažeidimus.

Programa: 

Seminaro trukmė: 10:00 – 14:45 val.
Registracija: 09:30 – 10:00 val. 
Pietų pertrauka: 12:00 – 13:00 val.


Data ir vieta:

2023-11-16, Nuotoliniai mokymai arba Countline mokymų salėje, Vilniuje

Papildoma informacija:

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.


Daugiau informacijos:
Naujausi reikalavimai nuotekų tvarkytojams 2023 – 2027 metais (countline.lt)