PADANGOS – KADA TAI ATLIEKOS, O KADA PRODUKTAS?

Padangos – kada tai atliekos, o kada produktas?

Šių metų gegužę įsigalios perdirbtų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašas, kuris turėtų pagelbėti tiek padangų atliekų perdirbėjams, tiek valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančiai institucijai lengviau nustatyti, kada padangų atliekos laikomos atliekomis, o kada produktu.

Apraše nurodyta keliolika atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų, kuriuos turės atitikti padangų gumos antrinė žaliava – gumos milteliai, granulės, skaidulos ir liekanos ar smulkinta guma, gauta mechaniniškai šlifuojant, granuliuojant, traiškant, smulkinant ar pjaustant padangų atliekas.

Papildomai apraše pateikta ir kitų reikalavimų padangų gumos antrinių žaliavų gamintojams. Vienas tokių – įdiegti padangų atliekų perdirbimo kokybės valdymo sistemą, užtikrinančią atliekų naudojimo veiklos metu pagamintų padangų gumos antrinių žaliavų atitiktį apraše nustatytiems kriterijams ir sąlygoms. Kitas reikalavimas – kiekvienai padangų gumos antrinių žaliavų siuntai rengti ir išduoti nustatytos formos ir turinio perdirbtų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis atitikties deklaraciją.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt