2021 METŲ MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ NAUJOVĖS

2021 METŲ MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ NAUJOVĖS

Šių metų sausio 1 d. įsigaliojo nauja Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo redakcija. Naujos nuostatos bus taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 metų mokestinio laikotarpio mokestį už aplinkos teršimą.

Žemės ūkio veikla besiverčiantiems ūkinės veiklos vykdytojams reikėtų suklusti, nes žemės ūkio veiklai naudojami ne keliais judantys mechanizmai nuo šiol yra laikomi mokesčio objektu ir jiems taikomi mokesčio iš aplinkos teršimą tarifai, nustatomi atsižvelgus į tokių mechanizmų galią.

Pasikeitus įstatymui, stacionarius taršos šaltinius eksploatuojantys ir teršalus į atmosferą, vandens telkinius, žemės paviršių ar gilesnius jo sluoksnius išmetantys ūkinės veiklos veiklos vykdytojai, kurių veiklai vykdyti privalomi Leidimai su nustatytais taršos normatyvais, 2021 metais susidurs su ženkliai didesniais mokesčio už aplinkos teršimą tarifais, siekiančiais net 5 000 000 eurų už toną išmestų teršalų.

Pastebėtinos ir nemenkos mokesčio už nuslėptą (nedeklaruotą) taršą apskaičiavimo naujovės. Pavyzdžiui, nustatytais atvejais mokestis už nuslėptą Lietuvos vidaus rinkai tiektų gaminių ar pripildytų pakuočių kiekį bus lygus 2 procentams mokesčio mokėtojo per tikrinamąjį mokestinį laikotarpį gautų pajamų.

Daugiau informacijos suteiksime Jums susisiekus šiais kontaktais: tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.