APLINKOSAUGA STATYBŲ SEKTORIUJE. KĄ BŪTINA ŽINOTI?

ŽINIOMIS DALINASI

ŽIVILĖ BINGELYTĖ

Aplinkos apsaugos specialistė, turinti didelę praktinę darbo su GPAIS patirtį. Savo darbe nuolatos apmoko naujus specialistus darbui su GPAIS bei įmonių atstovavimui valstybinių aplinkosauginių patikrinimų metu. Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijusi aplinkos inžinerijos magistro laipsnį.

SANDRA GERDVILIENĖ

Lektorė yra aplinkos apsaugos konsultacijas teikiančios įmonės UAB „Biosistema“ vadovo pavaduotoja, turinti Vilniaus Gedimino technikos universitete įgytą aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos laipsnį. Ūkinei veikla įteisinti ir vykdyti privalomų aplinkosaugos dokumentų rengimo, verslo konsultavimo aplinkos apsaugos teisės klausimais patirtis – keturiolika metų.

APIE SEMINARĄ

Pastaraisiais metais už aplinkos apsaugą atsakingų valstybės institucijų tinklalapiuose pagausėjo pranešimų apie statybinių ir kitų atliekų tvarkymo aplinkosauginius pažeidimus. Siekiant juos užkardyti, konfiskuojamos pažeidėjų transporto priemonės, keliami milijoniniai ieškiniai verslui. Patikslintos baudžiamojo ir administracinio kodekso nuostatos leis lengviau atskirti, kada turi būti skiriama bauda, areštas, o kada – laisvės apribojimas ar atėmimas.

Seminaro metu sužinosite visą naujausią ir svarbiausią informaciją apie statybų sektoriui keliamus aplinkosauginius reikalavimus, nustatytus atliekų, nuotekų tvarkymui, aplinkos oro apsaugai ir kitoms sritims, bei apie aktualias apskaitas ir deklaracijas. Susitikimo metu aptarsime dažniausiai kylančias problemas bei pateiksime rekomenduojamus jų sprendimų būdus.

TEMOS

 1. Rizikų valdymas versle. Kaip sklandžiai vykdyti ūkinę veiklą, nepažeidžiant naujausių aplinkosaugos reikalavimų?
 2. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė 2024 metais. Atvejai, kada stabdoma įrenginio veikla. Išplėsti valstybinių aplinkosauginių patikrinimų klausimynai. Patikslinta baudžiamoji atsakomybė už aplinkosauginius pažeidimus. Mažareikšmiai pažeidimai – jokios baudos?
 3. Atliekų surinkimo ir vežimo, reikalavimai.
 4. Atliekų apdorojimo, įskantant laikymą, reikalavimai.
 5. Atliekų tvarkymo veiklai privalomos PAV procedūros, Leidimai, licencijos, registracijos.
 6. Vandens ėmimo, naudojimo reikalavimai.
 7. Aplinkos oro apsaugos reikalavimai.
 8. Gamybinių, buitinių, paviršinių nuotekų tvarkymo reikalavimai.
 9. Ūkio subjektų aplinkos monitoringas.
 10. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita GPAIS.
 11. Kas dar gali būti aktualu? Kitos aplinkosauginės apskaitos trumpai.

PROGRAMA

Seminaro trukmė: 10:00 – 14:45 val.

Registracija: 09:30 – 10:00 val.

Pietų pertrauka: 12:00 – 13:00 val.

LAIKAS IR VIETA

2024-05-09, nuotoliniai mokymai/Countline mokymų salė


Papildoma informacija

Kiekvienas kursų dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.


Daugiau informacijos: Aplinkosauga statybų sektoriuje. Ką būtina žinoti? (countline.lt)