APLINKOSAUGINĖ KONTROLĖ JAU ČIA PAT

APLINKOSAUGINĖ KONTROLĖ JAU ČIA PAT

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos departamento tinklalapyje jau yra paskelbti 2022 metų valstybinių laboratorinių tyrimų planai.

Vadovaujantis šiais planais 2022 metais bus vykdoma įmonių, turinčių stacionarius oro taršos šaltinius ir nuotekų išleistuvus, planinė valstybinė aplinkosauginė kontrolė.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.