AR ATLIEKŲ KIEKIS ATITINKA NURODYTĄ GPAIS?

AR ATLIEKŲ KIEKIS ATITINKA NURODYTĄ GPAIS?

Gegužę įsigaliojo naujas teisės aktas – Atliekų kiekio nustatymo taisyklės, aktualios veiklos vykdytojams, kurie privalo vesti atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).

Valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdantys pareigūnai galės vadovautis šiomis taisyklėmis siekdami apskaičiuoti faktinį atliekų kiekį tais atvejais, kai atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaita nevedama GPAIS ar kyla pagrįstų įtarimų dėl GPAIS duomenų teisingumo, pavyzdžiui, atliekų laikymo vietoje laikomas atliekų kiekis akivaizdžiai neatitinka nurodyto GPAIS.

Atliekų kiekio nustatymo taisyklių nuostatas galės taikyti ir Aplinkos apsaugos agentūra, vertindama veiklos vykdytojų pateiktas paraiškas taršos leidimams ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti ar pakeisti.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.