ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ CIVILINIS DRAUDIMAS. KO NEPRALEISTI?

ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ CIVILINIS DRAUDIMAS. KO NEPRALEISTI?

Informuojame, kad, vadovaujantis paskutiniais Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimais, Aplinkos apsaugos departamentas, atlikdamas patikrinimus, kaskart privalės patikrinti pavojingų ir padangų atliekų tvarkytojui išduotą civilinės atsakomybės draudimą.

Primename, kad pavojingąsias ir padangų atliekas surenkančios, vežančios, apdorojančios įmonės privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant tokią veiklą dėl veiklos vykdytojo neatsargumo ar tyčios gali būti padaryta trečiųjų asmenų gyvybei ar sveikatai, turtui ir aplinkai.

Akcentuojame, kad minėtas civilinės atsakomybės draudimas turi atitikti visus Atliekų tvarkymo įstatymo 42straipsnyje išdėstytus reikalavimus, įskaitant ir tai, kad minimali draudimo suma negali būti mažesnė kaip penkiasdešimt tūkstančių eurų vieno draudžiamojo įvykio atveju, o visam draudimo laikotarpiui – ne mažesnė kaip šimtas tūkstančių eurų.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.