CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR MIŠINIAI – NUO NAUDOJIMO IKI ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITOS

Žiniomis dalinasi

EDITA VINCEVIČIŪTĖ

UAB Biosistema aplinkosaugos specialistų grupės vadovė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro magistrantė, turinti daugiametę praktinę aplinkosauginės dokumentacijos rengimo patirtį. Dirba įmonėje, kuri nuo 2004 m. teikia nuolatinės aplinkosauginės dokumentacijos rengimo paslaugas šimtams Lietuvos ir užsienio įmonių.

GIEDRĖ KURMILAVIČIENĖ

UAB „PALINK“ aplinkos apsaugos specialistė, Vilniaus universiteto fizinių mokslų doktorantė. Dirbo įmonėje, kuri nuo 2004 m. teikia nuolatinės aplinkosauginės dokumentacijos rengimo paslaugas šimtams Lietuvos ir užsienio įmonių. Didžioji dalis klientams reikalingos dokumentacijos nuo 2018 m. sėkmingai rengiama GPAIS sistemoje. Šiuo metu tiesiogiai dirba įmonės aplinkosaugos klausimų valdyme ir yra atsakinga už aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą įmonėje.

APIE SEMINARĄ

Daugelis jau įprato prie GPAIS, tačiau ar perpratote AIVIKS?

Naudojate, importuojate, gaminate chemines medžiagas ir mišinius, išmetate atliekas, bet nesinaudojate šiomis sistemomis – galite sulaukti aplinkosaugos dėmesio, kuris gali kainuoti iki 10 000 eurų. Cheminių medžiagų gaminimo, naudojimo, tvarkymo, importavimo tvarką reglamentuoja gausybė Europos sąjungos ir nacionalinės teisės aktų, todėl veiklą vykdyti laikantis visų teisės aktų reikalavimų nėra paprasta. Dažnu atveju cheminių medžiagų naudojimas veikloje neatsiejamas nuo atliekų susidarymo, todėl aktualiais tampa ir atliekų laikymo bei apskaitos klausimai.

Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Komisija pristatė pasiūlymą, kaip atnaujinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kuriuo:

 • Siekiant griežčiau kontroliuoti ozono sluoksnį ardančias medžiagas, siūlomos priemonės sumažinti šių medžiagų emisijoms.
 • Nustatomas naujas reikalavimas ozono sluoksnį ardančias medžiagas surinkti iš izoliavimo putų renovuojant ar griaunant pastatus ir jas sutvarkyti.
 • Modernizuojama licencijavimo sistema, numatant ją suderinti su Europos vieninga muitinės sistema.
 • Stiprinama reikalavimų įgyvendinimo priežiūra, numatyta stiprinti kovą su neteisėta veikla.
 • Ataskaitų teikimo reikalavimus siūloma taikyti didesniam medžiagų ir veiklos rūšių skaičiui.

Tikėtina, kad daugiausia susirūpinimo Lietuvai gali kelti reikalavimai surinkti ir sutvarkyti ozono sluoksnį ardančias medžiagas iš izoliavimo putų. Nepaisant to, kad šios pataisos įsigaliotų tik ateityje, tačiau joms reikia pradėti ruoštis iš anksto.

Siekiant užtikrinti tinkamą rizikos valdymą, ES nustatyta suderinto klasifikavimo ir ženklinimo procedūra, vadinama CLH.  Gamintojai, importuotojai ir naudotojai privalo taikyti CLH, kai cheminei medžiagai yra nustatyta suderinta klasifikacija ir ženklinimas. Atkreiptinas dėmesys, kad cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sąrašas yra nuolat atnaujinamas ir papildomas.

Seminaro metu susipažinsite su cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos reikalavimais bei naujausiais teisės aktų pakeitimais šioje srityje, suprasite atliekų susidarymo ir cheminių medžiagų naudojimo ryšį, sužinosite kaip pasiruošti aplinkosauginiam patikrinimui ir aktualius aplinkosauginius reikalavimus.

TEMOS

 1. Saugos duomenų lapai ir jų struktūra.
 2. Cheminių medžiagų ir preparatų suvestinės bei ataskaitos rengimas.
 3. Kuo suvestinės skiriasi nuo ataskaitos?
 4. Tinkama cheminių medžiagų pakuotės apskaita GPAIS sistemoje.
 5. F-dujos ir OAM. Kas tai bei kam aktualu? Naujausi pakeitimai nuo 2021-07-03.
 6. Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitos rengimo niuansai (LOJ ataskaita).
 7. AIVIKS sistema.
 8. Koks cheminių medžiagų naudojimo ir atliekų susidarymo ryšys?
 9. Pavojingųjų atliekų laikymo reikalavimai.
 10. Atliekų susidarymo apskaita GPAIS.
 11. Atsakomybės ir pasiruošimas patikrinimams.

Programa: 

Registracija: 9:30 – 10:00
Seminaro trukmė: 10:00 – 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 – 13:00
Kavos pertrauka: 14:30 – 14:45

Datos ir vieta:

2023-02-21, nuotoliniai mokymai/Countline mokymų salė

Papildoma informacija:

Kiekvienas kursų dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.


Daugiau informacijos: Cheminės medžiagos ir mišiniai – nuo naudojimo iki atliekų susidarymo apskaitos (countline.lt)