DĖMESIO! NAUJAS NUOTEKŲ TARŠOS NORMAVIMAS

DĖMESIO! naujas nuotekų taršos normavimas

Rugsėjo 28 d. įsigaliojo naujausi paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento pasikeitimai, svarbūs paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkytojams.

Pakeitimais įtvirtintos papildomos, anksčiau netaikytos į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumo bendruoju azotu ir bendruoju fosforu metinė ir momentinė normos.

Nauji normatyvai bus taikomi į paviršinius vandens telkinius ar į gruntą išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms, surenkamoms nuo azoto ar fosforo junginiais teršiamų teritorijų, tokių kaip trąšų ar kitų dirvožemio gerinimo priemonių gamybos, perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vietos, organinių atliekų tvarkymo objektai ir pan.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.