KĄ TURI ŽINOTI NUOTEKŲ TVARKYTOJAI 2024 METAIS?

KĄ TURI ŽINOTI NUOTEKŲ TVARKYTOJAI 2024 METAIS?

ŽINIOMIS DALINASI

ŽIVILĖ BINGELYTĖ

Aplinkos apsaugos specialistė, turinti didelę praktinę darbo su GPAIS patirtį. Savo darbe nuolatos apmoko naujus specialistus darbui su GPAIS bei įmonių atstovavimui valstybinių aplinkosauginių patikrinimų metu. Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijusi aplinkos inžinerijos magistro laipsnį.

SANDRA GERDVILIENĖ

Lektorė yra aplinkos apsaugos konsultacijas teikiančios įmonės direktoriaus pavaduotoja, turinti Vilniaus Gedimino technikos universitete įgytą aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos laipsnį. Ūkinei veikla įteisinti ir vykdyti privalomų aplinkosaugos dokumentų rengimo, verslo konsultavimo aplinkos apsaugos teisės klausimais patirtis – trylika metų.

APIE SEMINARĄ

2024 – uosius pasitinkame su svarbiais pakeitimais nuotekų tvarkytojams: griežtėjančiomis nuotekų užterštumo normomis, atnaujintais nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo ir nuotekų dumblo tvarkymo reikalavimais, sausio mėnesį pradėjusia veikti Aplinkos ministerijos sukurta Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (NTIS), išplėstais valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės patikrinimų klausimynais ir kitais reikalavimais.

Primename, kad pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, veikla gali būti sustabdyta net 3 kartus nustačius TIPK ar Taršos leidimo sąlygų pažeidimus (pvz.: viršijus leistinos taršos su nuotekomis normatyvus ar dumblo atliekų apdorojamus kiekius), ar leidimo sąlygų pažeidimo nepašalinus 6 mėnesius.

Patiksliname, kad nuo 2025 metų teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, monitoringą pagal patvirtintas programas galės vykdyti tik tos laboratorijos, kurios bus akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025. Seminaro metu supažindinsime su naujausiais nuotekų tvarkymo teisės aktų reikalavimais:

TEMOS

  1. Gamybinių, buitinių, paviršinių nuotekų tvarkymo teisiniai reikalavimai.
  2. Poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
  3. TIPK leidimai, Taršos leidimai.
  4. Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, monitoringas.
  5. Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaita.
  6. Kitos nuotekų tvarkytojams aktualios ataskaitos.
  7. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaravimas.
  8. Fizinių ir juridinių asmenų atsakomybė už nuotekų tvarkymo pažeidimus.

Programa: 

Seminaro trukmė: 10:00 – 14:45 val.
Registracija: 09:30 – 10:00 val. 
Pietų pertrauka: 12:00 – 13:00 val.

Data ir vieta:

2024-03-07, Nuotoliniai mokymai arba Countline mokymų salėje, Vilniuje

Papildoma informacija:

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.


Daugiau informacijos: Ką turi žinoti nuotekų tvarkytojai 2024 metais? (countline.lt)