KO LAUKTI ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS?

Ko laukti atliekų tvarkytojams?

Šių metų birželio mėnesį buvo priimti svarbūs atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai. Nors pakeitimai įsigalios tik kitų metų gegužės mėnesį, tačiau jų įgyvendinimui atliekų tvarkytojams rekomenduojama ruoštis jau šiais metais.

Įsigaliojus naujiems reikalavimams, civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant veiklą ar dėl veiklos vykdytojo neatsargumo ar tyčios gali būti padaryta tretiesiems asmenims ar jų turtui bei aplinkai, apdrausti privalės ne tik pavojingąsias, bet ir padangų atliekas surenkančios, vežančios bei apdorojančios įmonės. Įstatyme taip pat nustatyta keliolika naujų draudimo veiklą ir draudimo santykius reglamentuojančių sąlygų ir reikalavimų, kuriuos privalės atitikti civilinės atsakomybės draudimas.

Papildomai, atliekas apdorojančios įmonės, kurios privalo turėti leidimą, atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo prievolių įvykdymą galės užtikrinti ne tik laidavimo draudimo sutartimi ar banko garantija, bet ir maksimaliąja hipoteka, apimančia ir aplinkos ministro įgaliotos institucijos nuostolių, patiriamų įmonei nevykdant minėtų prievolių, atlyginimą.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.