MOKESTIS UŽ TARŠĄ IŠ MOBILIŲ ŠALTINIŲ. KAS NAUJO?

MOKESTIS UŽ TARŠĄ IŠ MOBILIŲ ŠALTINIŲ. KAS NAUJO?

Šių metų gegužės 27 dieną įsigaliojo Mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitos tvarkos aprašas.

Aprašo reikalavimai yra taikomi ūkinės veiklos vykdytojams, privalantiems mokėti mokestį už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių – kelių, geležinkelių, oro, vandens transporto priemonių ir ne keliais judančių  mechanizmų, turinčių degalus naudojantį vidaus degimo variklį.

Mokesčio mokėtojai nuo šiol gali susipažinti kaip vykdyti mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos teritorijoje sunaudotų degalų ir oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitą bei kokią informaciją ir dokumentus privalės pateikti degalų bei ciklų apskaitos kontrolę vykdantiems valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnams. 

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.