NAUJAUSI APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI VERSLUI. KĄ BŪTINA ŽINOTI 2022-2023 METAIS?

Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui. Ką būtina žinoti 2022-2023 metais?

Žiniomis dalinasi

SANDRA GERDVILIENĖ

Lektorė yra aplinkos apsaugos konsultacijas teikiančios įmonės UAB „Biosistema“ direktoriaus pavaduotoja, turinti Vilniaus Gedimino technikos universitete įgytą aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos laipsnį. Ūkinei veikla įteisinti ir vykdyti privalomų aplinkosaugos dokumentų rengimo, verslo konsultavimo aplinkos apsaugos teisės klausimais patirtis – dešimt metų.

APIE SEMINARĄ

Aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų griežtinimo vajus Lietuvoje nestoja – keičiami esami ir išleidžiami vis nauji teisės aktai. Aplinkos apsaugos kontrolė nuo šiol gali tuoj pat sustabdyti visą veiklą, jeigu tik bus 3 kartus per metus nustatyti leistinų teršalų normatyvų viršijimai.

Kaip užtikrinti nepertraukiamą ūkinės veiklos vykdymą, išvengiant priverstinio veiklos sustabdymo? Apžvelgsime, kiek kartų didėja mokesčiai už nuslėptą į aplinką išmestų teršalų kiekį, pakuotes bei gaminius, analizuosime, kokie nauji taršos mokesčiai gresia žemdirbiams. Pasvarstysime, ar baudos iki 50 000 eurų sumažins taršą. Ko tikėtis – taršos mažėjimo ar didesnės korupcijos rizikos?

Keitėsi teisės aktai, reglamentuojantys:

 • mokesčių už aplinkos teršimą apskaičiavimą ir deklaravimą;
 • valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę;
 • TIPK ir Taršos leidimų išdavimą/keitimą/sąlygų tikslinimą;
 • atliekų tvarkymą;
 • aplinkos oro dulkėtumo mažinimą, taršos šaltinių ženklinimą ir laboratorinių tyrimų atlikimą;
 • fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų apskaitą;
 • nuotekų tvarkymą;
 • vandens apskaitos ataskaitų teikimą;
 • ūkio subjektų aplinkos monitoringą;
 • pakuotės ir gaminių apskaitą;
 • ir kitas aplinkosaugines sritis.

TEMOS:
 1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo išplėtimas, naujos inspektorių „galios“.
 2. Baudų už administracinius teisės pažeidimus didinimas.
 3. Taršos mokesčių mokėtojų rato išplėtimas. Mokesčio už aplinkos taršą tarifų didinimas.
 4. Nauji teršalų išmetimo/išleidimo į aplinką, vandens naudojimo, nuotekų tvarkymo, ūkio subjektų aplinkos monitoringo reikalavimai.
 5. Sugriežtinti ūkinės veiklos, galinčios turėti poveikį aplinkai, planavimo ir įteisinimo reikalavimai. Juridinių asmenų atsakomybė už ūkinės veiklos vykdymą neturint TIPK leidimo ar Taršos leidimo.
 6. Įpareigojimai atliekas tvarkančioms įmonėms dėl civilinės atsakomybės draudimo, finansinio užtikrinimo bankroto ar kitais veiklos nutraukimo atvejais.
 7. Kaip sklandžiai vykdyti ūkinę veiklą, nepažeidžiant naujausių aplinkosaugos reikalavimų?

Programa: 

Seminaro trukmė: 10:00 – 13:15
Kavos pertrauka: 11:30 – 11:45

Datos ir vieta:

2022-01-27, nuotoliniai mokymai/Countline mokymų klasė

Papildoma informacija:

Kiekvienas kursų dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.


Daugiau informacijos:
www.countline.lt