NAUJAUSI APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI VERSLUI. KĄ BŪTINA ŽINOTI 2024 METAIS?

NAUJAUSI APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI VERSLUI. KĄ BŪTINA ŽINOTI 2024 METAIS?

Žiniomis dalinasi

EDITA SVIRSKĖ

UAB „Biosistema“ aplinkosaugos specialistų grupės vadovė, dirbanti su įvairaus profilio įmonėmis visoje Lietuvoje, turinti daugiametę praktinę aplinkosauginės dokumentacijos rengimo patirtį. Lektorė, vedanti aplinkosauginius seminarus verslo subjektams visoje Lietuvoje. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro magistrantė. Dirba įmonėje, kuri nuo 2004 m. teikia nuolatinės aplinkosauginės dokumentacijos rengimo paslaugas šimtams Lietuvos ir užsienio įmonių.

SANDRA GERDVILIENĖ

Lektorė yra aplinkos apsaugos konsultacijas teikiančios įmonės vadovo pavaduotoja, turinti Vilniaus Gedimino technikos universitete įgytą aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos laipsnį. Ūkinei veikla įteisinti ir vykdyti privalomų aplinkosaugos dokumentų rengimo, verslo konsultavimo aplinkos apsaugos teisės klausimais patirtis kaupiama keturiolika metų.

APIE SEMINARĄ

Aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų griežtinimo vajus Lietuvoje nestoja – keičiami esami ir išleidžiami vis nauji teisės aktai. Nauji mokesčiai bei griežtesni VMI ir Aplinkos ministerijos kontrolės veiksmai gali stipriai pakoreguoti ūkinės veiklos procesą.

Seminare sužinosite apie svarbiausias aplinkosaugos naujoves ir kaip tinkamai jas įgyvendinti. Patarsime, kaip užtikrinti nepertraukiamą ūkinės veiklos vykdymą, išvengiant priverstinio veiklos sustabdymo. Seminaro metu supažindinsime su naujausiais aplinkos apsaugos verslui teisės aktų reikalavimais:

TEMOS

 1. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė 2024 metais. Atvejai, kada stabdoma įrenginio veikla. Atliekų svorio kontrolė skaičiavimo būdu. Mažareikšmiai pažeidimai.
 2. Naujovės privalantiems atlikti poveikio aplinkai vertinimo/atrankos procedūras ar gauti TIPK ar Taršos leidimus. Atvejai, kada veiklą bus galima vykdyti be Leidimo.
 3. Aktualūs pakeitimai atliekų tvarkytojams. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų atnaujinimo (iki 2024 m. balandžio 30 d. arba iki 2025 m. gruodžio 31 d.) terminai. Atnaujinti mėšlo, srutų, dumblo, elektros ir elektroninės įrangos ir kitų atliekų tvarkymo reikalavimai. Atliekų svarstyklių metrologinės patikros svarba. Kodėl atliekų tvarkytojų prievolių įvykdymo užtikrinimo suma išaugo 100 kartų?
 4. Griežtėjantys buitinių, gamybinių, paviršinių nuotekų tvarkymo normatyvai. Pakeisti nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo reikalavimai. Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (NTIS).
 5. Ar pagal reikalavimus įrengtos oro taršos šaltinių laboratorinės vietos? Minimalūs reikalavimai oro dulkėtumui mažinti. Nauja sąvoka „kilnojamieji kurą deginantys įrenginiai“.
 6. Aplinkos monitoringas. Ar nuo 2025 metų visos laboratorijos, atliekančios teršalų matavimus, privalės būti akredituotos?
 7. Ar Lietuvos autoservisai atitiks naujus, gegužę įsigaliojančius reikalavimus?
 8. Atliekų susidarymo apskaita – kas bus lengviau, o kam tokia apskaita nebeaktuali?
 9. Ką naujo reikia žinoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojams, vedant atliekų tvarkymo apskaitą? Naujoji ENTP sunaikinimo pažymėjimų įkėlimo tvarka;
 10. Nauji mokesčiai už aplinkos teršimą nuo 2023 metų. Ar visus juos sumokėjote?
 11. Kai kurioms pakuočių rūšims nuo 2025 metų nebelieka atliekų sutvarkymo užduočių. Kas keisis „pakuotininkams“?
 12. Pereinamasis laikotarpis jau baigėsi – cheminių medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapai turėjo būti atnaujinti jau 2023 m.
 13. Rizikų valdymas versle. Kaip sklandžiai vykdyti ūkinę veiklą, nepažeidžiant naujausių aplinkosaugos reikalavimų?

Programa: 

Seminaro trukmė: 10:00 – 14:45

Registracija: 9:30 – 10:00
Pietų pertrauka: 12:00 – 13:00

Datos ir vieta:

2024-03-28, nuotoliniai mokymai/Countline mokymų salė


Papildoma informacija:

Kiekvienas kursų dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.


Daugiau informacijos: Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui. ką būtina žinoti 2024 metais? (countline.lt)