NAUJI MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR NUSLĖPTĄ TARŠĄ APSKAIČIAVIMO REIKALAVIMAI

Informuojame, kad šių metų kovo 11 d. įsigaliojo aplinkos ministro įsakymu patvirtinti mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių, stacionariųjų taršos šaltinių, gaminių atliekomis, pakuočių atliekomis ir sąvartyne šalinamomis atliekomis apskaičiavimo tvarkos aprašai.

Atkreipkite dėmesį, kad 2021 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių mokestis už aplinkos teršimą apskaičiuojamas ir mokamas taikant minėtų aprašų nuostatas.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.