NAUJI REIKALAVIMAI DULKĖTUMUI MAŽINTI

Informuojame, kad 2021 metų kovo 1 d. įsigalios Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas. Pastebėtina, kad iki šiol teisės aktai nenumatė reikalavimų veikloms, susijusioms su biriomis kietosiomis medžiagomis.

Reikalavimai yra taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą, kurios metu atvirose teritorijose laikomos ir kraunamos bei vežamos palaidos, galinčios dulkėti, birios, nesupakuotos kieto pavidalo medžiagos: kietasis biokuras, kuro durpės, akmens anglys, metalų rūda, koksas, mineralinės trąšos, smulkintas metalo laužas, statybinės medžiagos (keramzitas, skalda, smėlis, žvyras, anhidritas ir kt.), statybinės atliekos, maistinės ir pašarinės medžiagos, pelenai, suodžiai, šlakas ir kt.

Veiklos vykdytojams svarbu žinoti, kad didelio dispersiškumo kietų medžiagų laikymo ir krovimo veikla urbanizuotose teritorijose galės būti vykdoma tik uždaroje patalpoje arba kitu uždaru būdu. Esant atvejams, kai dėl medžiagos fizikinių ar cheminių savybių to įgyvendinti neįmanoma, medžiagos dulkumui ir (ar) dulkių sklaidai riboti laikant medžiagą veiklos vykdytojai privalės taikyti Reikalavimuose nurodytus dulkėtumo mažinimo metodus ar technologijas.

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b6141b0240a11eb932eb1ed7f923910