NAUJIENOS ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS

NAUJIENOS ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS

Spalio mėnesį buvo patvirtintos Atliekų kiekio nustatymo taisyklės ir su jomis susiję Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai, aktualūs atliekų tvarkymą vykdančioms įmonėms.

Nauji reikalavimai bus taikomi Aplinkos apsaugos departamentui valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės vykdymo metu nustatant atliekų apdorojimo įrenginiuose, surinkimo, laikinojo ir parengiamojo laikymo vietose laikomų atliekų kiekį tais atvejais, kai atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaita per GPAIS nevykdoma ar kyla pagrįstų įtarimų dėl GPAIS duomenų teisingumo (pvz., atliekų laikymo vietoje laikomas atliekų kiekis akivaizdžiai neatitinka nurodyto GPAIS).

Atliekų kiekio nustatymo taisyklių nuostatas galės taikyti ir Aplinkos apsaugos agentūra vertindama ūkio subjektų pateiktas paraiškas gauti ar pakeisti taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus bei atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų pakeitimus.

Nors minėti reikalavimai įsigalios 2022 metų gegužės mėnesį, atliekų tvarkytojams pradėti ruoštis rekomenduojame jau šiais metais.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.