PALENGVINIMAI NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYTOJAMS

PALENGVINIMAI NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYTOJAMS

Birželio 15 dieną įsigaliojo naujausi Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų pakeitimai, svarbūs nuotekų dumblą priimantiems, laikantiems bei apdorojantiems veiklos vykdytojams.

Pakeitus sąvokos „apdorotas dumblas“ apibrėžimą, panaikinta pareiga biologiniu, cheminiu, terminiu ar kitu būdu apdorotą nuotekų dumblą prieš jo panaudojimą laikyti ne trumpiau kaip vienus metus.

Papildomai, iki 2025 metų sausio 1 dienos atidėtas terminas įvykdyti reikalavimą nuotekų dumblą, įskaitant ir kitas kartu apdorojamas biologiškai skaidžias atliekas, priimti, laikyti ir kompostuoti bei anaerobiškai apdoroti tik uždarose patalpose.

Naujomis nuostatomis taipogi patikslinta, kad apdorotas dumblas naudojamas tręšimui, pažeistų teritorijų rekultivavimui arba energijai gauti (išskyrus nuotekų dumblo kompostą) reikalavimuose nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos tel.: +370 609 103 92, el. p.: s.gerdviliene@biosistema.lt.