Tvarumo ataskaitos

Metinės tvarumo ataskaitos

Nusprendėme pradėti ruošti kasmetinę mūsų įmonės – Biosistema – tvarumo ataskaitas, kad galėtume įvertinti esamą situaciją ESG (angl. environmental, social, governance) kryptyse ir iš to padaryti išvadas bei nusistatyti tikslus, kurie padės tapti tvaresniais.

Tvarumo ataskaitą ruošiame pirmą kartą, savanoriškai, nes mums svarbu siekti skaidrios ir sąžiningos atskaitomybės prieš savo darbuotojus, klientus ir partnerius.

Ataskaita ir duomenys esantys joje apima laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.