AR DĖL ORO TARŠOS PAŽEIDIMŲ BUS STABDOMA VEIKLA? REIKALAVIMAI ORO TERŠĖJAMS 2023 M.

Žiniomis dalinasi

EDITA VINCEVIČIŪTĖ

UAB Biosistema aplinkosaugos specialistų grupės vadovė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro magistrantė, turinti daugiametę praktinę aplinkosauginės dokumentacijos rengimo patirtį. Dirba įmonėje, kuri nuo 2004 m. teikia nuolatinės aplinkosauginės dokumentacijos rengimo paslaugas šimtams Lietuvos ir užsienio įmonių.

SANDRA GERDVILIENĖ

Lektorė yra aplinkos apsaugos konsultacijas teikiančios įmonės vadovo pavaduotoja, turinti Vilniaus Gedimino technikos universitete įgytą aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos laipsnį. Ūkinei veikla įteisinti ir vykdyti privalomų aplinkosaugos dokumentų rengimo, verslo konsultavimo aplinkos apsaugos teisės klausimais patirtis kaupiama – dvylika metų.

APIE SEMINARĄ

Dažnai atrodo, kad oro aplinkos apsaugos reikalavimai yra privalomi tik dideliems gamybiniams objektams, tačiau net ir mažiausiai įmonei su vienu „nykštukiniu“ oro taršos šaltiniu gali būti privaloma daugybė reikalavimų: inventorizavimas, ženklinimas, laboratorinė kontrolė, apskaita, mokesčiai už aplinkos teršimą ir kt.

Pagal naujausius teisinius reikalavimus veikla gali būti sustabdyta 3 kartus per metus nustačius leistinos oro taršos normatyvų viršijimus.

Aktualūs pakeitimai 2022-2023 m:

 • 2023-01-01 įsigaliojo Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai, kuriais išplėstas mokėtojų už aplinkos teršimą sąrašas, įskaitant ir taršą iš privalomų įregistruoti OTN įrenginių.
 • 2022-12-31 įsigaliojo  Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai, susiję su mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių sumokėjimu ir išieškojimu.
 • 2023-05-01 turėtų įsigalioti Aplinkos oro apsaugos įstatymo pakeitimo projektas, kuriame kuro rūšies ar kurą deginančių įrenginių ribojimas gali būti nustatytas savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu tvirtinamose taisyklėse, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė. O nuo 2025 m. draudžiama tiekti LR rinkai ir visuose sektoriuose naudoti kietąjį iškastinį kurą. Kas priskiriama šiai kuro rūšiai?
 • Jau kurį laiką galioja nutarimo Nr. 371 ,,Dėl nacionalinio oro taršos mažinimo” pakeitimai, kuriais planas papildytas 19 naujų ir 15 kituose strateginio planavimo dokumentuose nurodytų energetikos, transporto, žemės ūkio, pramonės sektoriams skirtų priemonių, leidžiančiomis greičiau sumažinti Lietuvoje į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir pagerinti oro kokybę.

Valstybės kontrolė atliko aplinkos oro būklės vertinimo auditą ir pateikė ataskaitą, kurioje nurodė, kad, nors ir deklaruojama, jog valstybės prioritetai orientuoti į švarią ir saugią aplinką, siekiant iki 2030 m. Lietuvos miestuose ir miesteliuose perpus sumažinti žmonių sveikatai kenksmingą oro taršą, kol kas nėra užtikrinamas sistemingas ir kompleksiškas aplinkos oro būklės stebėjimas. Nevykdant stebėjimo visose Lietuvos savivaldybėse, neįmanoma imtis veiksmingų priemonių oro taršai sumažinti. Pažymėtina, kad norint visapusiškai įvertinti oro kokybę, būtinas trijų lygių – valstybės, savivaldybių ir ūkio subjektų – aplinkos oro būklės monitoringas.


Seminaro metu:

 • Pateiksime naujausią ir svarbiausią teisinę informaciją, aktualią esamiems ir dar tik planuojantiems veiklą oro teršėjams.
 • Aptarsime, kada oro teršalų išmetimui į aplinkos orą privalomi leidimai bei kada tokius teršalus privaloma inventorizuoti, vykdyti jų monitoringą, apskaityti ar deklaruoti.
 • Patarsime, kaip užtikrinti nepertraukiamą ūkinės veiklos vykdymą, išvengiant priverstinių veiklos sustabdymų bei nepageidaujamų baudų iki 50 000 eurų.

TEMOS

 1. Kas privalo atlikti aplinkos oro teršalų inventorizaciją?
 2. Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas.
 3. Leidimai teršalų išmetimui į aplinkos orą.
 4. Teršalų, išmetamų į aplinkos orą, monitoringas.
 5. Kaip pagal reikalavimus įrengti oro teršalų matavimo vietas?
 6. Teršalų, išmetamų į aplinkos orą, apskaita. Ar visiems ji privaloma?
 7. Kiek iš viso yra metinių oro taršos ataskaitų ir iki kada jas privaloma pateikti?
 8. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių ir iš mobilių taršos šaltinių deklaravimas.
 9. Fizinių ir juridinių asmenų atsakomybė už aplinkos oro taršos pažeidimus.
 10. Klausimai – atsakymai.

Programa: 

Seminaro trukmė: 10:00 – 15:45
Registracija: 9:30 – 10:00
Pietų pertrauka: 12:00 – 13:00Pertrauka: 14:30 – 14:45

Datos ir vieta:

2023-03-31, nuotoliniai mokymai/Countline mokymų salė

Papildoma informacija:

Kiekvienas kursų dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.


Daugiau informacijos: Ar dėl oro taršos pažeidimų bus stabdoma veikla? Reikalavimai oro teršėjams 2023 m. (countline.lt)