ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS REFORMOS PRADŽIA: VISKAS KĄ TURI ŽINOTI TVARKYTOJAS 2022 M.

Žiniomis dalinasi

EDITA VINCEVIČIŪTĖ

UAB Biosistema aplinkosaugos specialistų grupės vadovė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro magistrantė, turinti daugiametę praktinę aplinkosauginės dokumentacijos rengimo patirtį. Dirba įmonėje, kuri nuo 2004 m. teikia nuolatinės aplinkosauginės dokumentacijos rengimo paslaugas šimtams Lietuvos ir užsienio įmonių.

SANDRA GERDVILIENĖ

Lektorė yra aplinkos apsaugos konsultacijas teikiančios įmonės vadovo pavaduotoja, turinti Vilniaus Gedimino technikos universitete įgytą aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos laipsnį. Ūkinei veikla įteisinti ir vykdyti privalomų aplinkosaugos dokumentų rengimo, verslo konsultavimo aplinkos apsaugos teisės klausimais patirtis kaupiama – dvylika metų.

APIE SEMINARĄ

Pastaraisiais metais atliekų tvarkytojus valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė stebi pro padidinamąjį stiklą. Nors leidimas veiklai vykdyti yra gautas, tačiau atliekas tvarkyti draudžiama, kol neatliktas privalomasis patikrinimas. Ekonominės sankcijos už nustatytus pažeidimus kartais siekia ir 50 000 Eurų, o padidėjusi veiklos sustabdymo rizika visai nedžiugina. Atliekų tvarkymo sektoriaus teisinis reglamentavimas sudėtingas, kadangi teisės aktai ir juose įtvirtinti reikalavimai dažnai keičiasi.

Pastaruoju metu įsigaliojo nemažai teisės aktų pakeitimų, kurie yra ypatingai aktualūs atliekų tvarkytojams:

Aplinkos ministerija yra parengusi įsakymo Nr. 469 pakeitimo projektą, kuriame įtvirtinti atliekų nebelaikymo atliekomis reikalavimai, patikslinamos aplinkybės, kada suteikiamas atliekų tvarkymo veiklos kodas S8 bei atsisakoma atskiro dokumento – atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano.

2023-01-01 turėtų įsigalioti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma komunalinių atliekų deginimo proceso likučius (pelenus ir šlakus) priskirti prie atliekų apibrėžimo ir tvarkyti taip pat kaip ir kitas atliekas, t. y. šių medžiagų tvarkymui reikėtų turėti taršos leidimą.

2022-11-01 turėtų įsigalioti įsakymo Nr. D1-57 pakeitimo projektas, susijęs su atliekų kompostavimu: vietos pasirinkimu, atstumais bei procesais, privalančiais vykti uždaruose įrenginiuose.

Atkreiptinas dėmesys, kad jau kurį laiką galioja įsakymo “Dėl kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami mažareikšmiams” pakeitimai, įtvirtinantys galimybę atliekų tvarkytojams išvengti baudų kontrolės metu.

Seminaro metu aptarsime tvarkytojams dažniausiai kylančias problemas bei pateiksime galimus jų sprendimų būdus ir lektorės akcentuos svarbiausius teisės aktų pakeitimus, kuriems pravartu ruoštis jau dabar.

TEMOS

  1. Tinkamas ūkinės veiklos planavimas. Svarbiausi aspektai.
  2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
  3. Atliekų tvarkymo veiklai įteisinti skirti Leidimai, finansinis užtikrinimas.
  4. Atliekų tvarkymo veiklai įteisinti skirta licencija, civilinės atsakomybės draudimas.
  5. Atliekų tvarkymo veiklai įteisinti skirti registracija
  6. Atliekų identifikavimas.
  7. Atliekų surinkimo ir vežimo aplinkosauginiai reikalavimai.
  8. Atliekų laikinojo laikymo ir laikymo, pakavimo ir ženklinimo reikalavimai.
  9. Atliekų apdorojimo reikalavimai.

Programa: 

Seminaro trukmė: 10:00 – 14:45
Pietų pertrauka: 12:00 – 13:00


Datos ir vieta:

2022-10-13, nuotoliniai mokymai/Countline mokymų salė, Vilnius

Papildoma informacija:

Kiekvienas kursų dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.


Daugiau informacijos: https://www.countline.lt/renginys/atlieku-tvarkymo-sistemos-reformos-pradzia-viskas-ka-turi-zinoti-tvarkytojas-2022-m/