GPAIS PRAKTINIAI KURSAI: NUO SĄVOKŲ IKI ATASKAITŲ TEIKIMO

Žiniomis dalinasi

ŽIVILĖ BINGELYTĖ

UAB „Biosistema“ aplinkosaugos specialistų grupės vadovė, turinti didelę praktinę darbo su GPAIS patirtį. Savo darbe nuolatos apmoko naujus specialistus darbui su GPAIS bei įmonių atstovavimui valstybinių aplinkosauginių patikrinimų metu. Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijusi aplinkos inžinerijos magistro laipsnį.

VAIDA JANKŪNIENĖ

UAB „Biosistema“ projektų vadovė, turinti didelę praktinę darbo patirtį atstovaudama skirtingas veiklas vykdančias įmones aplinkosauginių patikrinimų metu, rengiant aplinkosauginę dokumentaciją GPAIS sistemoje ir ne tik.

 

APIE KURSUS

Jau penkerius metus dešimtys tūkstančių Lietuvos įmonių aplinkosauginius dokumentus privalo rengti Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).

2023-01-01 įsigaliojo įsakymo Nr. D1-367 pakeitimai, kuriais:

 • Neliko atliekų susidarymo apskaitos ketvirtinių suvestinių;
 • Nereikia į atliekų apskaitą įtraukti kitų padalinių atliekų, kurie neatitinka atliekų apskaitos kriterijų;
 • Pasikeitė atliekų suvedimo į atliekų tvarkymo žurnalą terminai;
 • Nereikia apskaityti mišrių komunalinių atliekų.

2023-03-01 patobulintas GPAIS funkcionalumas dėl įrodančių dokumentų išrašymo už savoms reikmėms sunaudotas pakuočių atliekas per surinkėją.

Pagrindinės kylančios problemos dirbant su GPAIS:

 • Profesionaliai parengtų GPAIS naudojimosi vadovų nėra;
 • Pasitaiko atvejų, kai institucijų raštiški išaiškinimai dėl darbo su sistema prieštarauja žodžiu teikiamiems paaiškinimams;
 • Skirtingi pareigūnai skirtingai interpretuoja sistemos funkcionalumus;
 • Dėl nuolatinių sistemos patobulinimų, sunku praktiškai įgyvendinti visus aktualius pokyčius;
 • Apskaitant tam tikrus srautus GPAIS funkcionalumas vis dar yra ribotas.

Dirbant su GPAIS reikalingi papildomi techniniai įgūdžiai, net ir daug patirties turintis specialistas nėra užtikrintas, kad dėl tam tikrų funkcionalumo klaidų ir trūkumų sistema sukeltus duomenis interpretuoja tinkamai ar perkelia pilna apimtimi.

Šiuose kursuose trumpai aptarę teisės aktų reikalavimus kiekvienai GPAIS apskaitos sričiai, „nersime“ į detalų GPAIS techninių ypatumų pristatymą, pradedantiesiems papasakosime viską nuo registracijos GPAIS iki sėkmingo metinės ataskaitos pateikimo, o pažengusiems – kaip darbą su GPAIS padaryti efektyvesnį.

KURSŲ METU SUŽINOSITE:

 • Aplinkosauginių pareigų apžvalgą (atliekų darytojams, tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams);
 • Darbo su GPAIS pradžią;
 • Suvestines, lydraščius, metines ataskaitas ir kt.;
 • Įvestų duomenų tikrinimą, klaidų šalinimą;
 • Rizikų valdymą dirbant su GPAIS.

TEMOS

 1. 1 DIENA: 
  1. Įžanga – aplinkosauginiai reikalavimai atliekų darytojams ir tvarkytojams.
  1. Sąvokos.
  1. Registracija GPAIS.
  1. Atliekų susidarymas ir tvarkymas:
   1. Atliekų susidarymo vietos registracija;
   1. Atliekų susidarymo apskaitos vedimas;
   1. Lydraščių formavimas;
   1. Atliekų tvarkymo apskaitos vedimas;
   1. Ketvirčio suvestinių ir metinių ataskaitų formavimas ir teikimas;
   1. Klaidų taisymo mechanizmų pristatymas, praktiniai patarimai;
   1. Duomenų suvedimas, kai negalima naudotis GPAIS.
 2. 2 DIENA: 
  1. Įžanga – aplinkosauginiai reikalavimai Gamintojams ir importuotojams (Toliau – GII):
   1. Sąvokos;
   1. Gamintojo atsakomybės principas;
   1. GII aplinkosauginės ir mokestinės pareigos.
  1. Registracija ir išregistravimas GII sąvade.
  1. GPAIS modulių funkcionalumo trūkumų apžvalga.
  1. Transporto priemonių apskaita:
   1. Sąvokos;
   1. Apskaitos reikalavimai;
   1. Prekinių vienetų sąrašo sudarymas;
   1. Žurnalo pildymas;
   1. Suvestinių ir metinių ataskaitų formavimas ir teikimas.
  1. Baterijų ir akumuliatorių apskaita:
   1. Sąvokos;
   1. Apskaitos reikalavimai;
   1. Prekinių vienetų sąrašo sudarymas;
   1. Žurnalo pildymas;
   1. Suvestinių ir metinių ataskaitų formavimas ir teikimas.
 3. 3 DIENA: 
  1. Elektros ir elektroninės įrangos apskaita:
   1. Sąvokos;
   1. Apskaitos reikalavimai (žurnalo pildymas, terminai);
   1. Apskaitos vedimas GPAIS;
   1. Suvestinių ir metinių ataskaitų formavimas ir teikimas.
  1. Alyva ir apmokestinamieji gaminiai (padangos, sveriančios daugiau nei 3 kg, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai amortizatoriai):
   1. Sąvokos;
   1. Apskaitos reikalavimai (žurnalo pildymas, terminai);
   1. Apskaitos vedimas GPAIS;
   1. Suvestinių ir metinių ataskaitų formavimas ir teikimas;
   1. Atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai.
 4. 4 DIENA: 
  1. Pakuotės apskaita:
   1. Aplinkosauginiai reikalavimai GII;
   1. Sąvokos;
   1. Apskaitos reikalavimai;
   1. Pakuotės apskaitos vedimas (prekinių vienetų sąrašo sudarymas, žurnalo pildymas);
   1. Daugkartinių pakuočių apskaita;
   1. Ketvirčio suvestinės suminių kiekių apskaičiavimas;
   1. Suvestinių ir metinių ataskaitų formavimas ir teikimas;
   1. Atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai;
  1. Ką daryti, kai neveikia GPAIS?
  1. Teisės aktuose numatyta atsakomybė už netinkamą apskaitų vedimą GPAIS ir kaip to išvengti.
  1. Klausimai – atsakymai.

Programa: 

Seminaro trukmė: 09:00 – 12:15
Kavos pertrauka: 10:30 – 10:45

Laikas ir vieta:

2023-10-10 – 2023-10-20, nuotoliniai mokymai arba Countline mokymų salė, Vilnius.

Spalio 10 d., 12 d., 18 d., 20 d. po 4 ak. val. per dieną.Kursų pradžia – 09.00 val., pabaiga – 12.15 val.

Papiloma informacija:

Kiekvienas kursų dalyvis gauna kursų medžiagą ir el. kursų dalyvio pažymėjimą.


Daugiau informacijos: GPAIS praktiniai kursai: nuo sąvokų iki ataskaitų teikimo (countline.lt)