NAUJAUSI REIKALAVIMAI NUOTEKŲ TVARKYTOJAMS 2022 – 2027 METAIS

NAUJAUSI REIKALAVIMAI NUOTEKŲ TVARKYTOJAMS 2022 – 2027 METAIS

Lektoriai

SANDRA GERDVILIENĖ

Lektorė yra aplinkos apsaugos konsultacijas teikiančios įmonės UAB „Biosistema“ direktoriaus pavaduotoja, turinti Vilniaus Gedimino technikos universitete įgytą aplinkos inžinerijos magistro kvalifikacijos laipsnį. Ūkinei veikla įteisinti ir vykdyti privalomų aplinkosaugos dokumentų rengimo, verslo konsultavimo aplinkos apsaugos teisės klausimais patirtis – dvylika metų.

ŽIVILĖ BINGELYTĖ
Aplinkos apsaugos specialistė, turinti didelę praktinę darbo su GPAIS patirtį. Savo darbe nuolatos apmoko naujus specialistus darbui su GPAIS bei įmonių atstovavimui valstybinių aplinkosauginių patikrinimų metu. Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijusi aplinkos inžinerijos magistro laipsnį.

APIE SEMINARĄ                     

Pagal naujausius teisinius reikalavimus veikla gali būti sustabdyta 3 kartus per metus nustačius leistinų teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, normatyvų viršijimus.

2022-05-01 įsigaliojo Vandens įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys buitinių nuotekų sąvoką bei reikalavimus dėl TIPK arba taršos leidimo turėjimo, kai išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų. Taip pat nuo minėtos datos įsigaliojo ir įsakymo Nr. D1-236 pakeitimai, ypatingai aktualūs nuotekų tvarkytojams.

2023-01-01 turėtų įsigalioti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas, papildytas nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros tinkamumo ir reikalingumo kriterijais bei sąlygomis, kurių neatitikus galimas licencijos panaikinimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad aplinkos ministerija yra parengusi įsakymo Nr. VA-61/D1-658 pakeitimo projektą, susijusį su formos FR0522 teikimu ir tikslinimu bei Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo projektą, susijusį su mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių išieškojimu

Seminaro metu pateiksime naujausią ir svarbiausią teisinę informaciją, aktualią esamiems ir dar tik planuojantiems veiklą nuotekų tvarkytojams. Aptarsime, kada veiklai privalomos PAV procedūros, leidimai bei kada privaloma teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaita, monitoringas, mokesčiai už aplinkos teršimą ir kiti reikalavimai. Patarsime, kaip užtikrinti nepertraukiamą ūkinės veiklos vykdymą, išvengiant priverstinių veiklos sustabdymų bei nepageidaujamų baudų iki 50 000 eurų.

TEMOS

  1. Gamybinių, buitinių, paviršinių nuotekų tvarkymo teisiniai reikalavimai.
  2. Ar ūkinė veikla nėra uždrausta įstatymais?
  3. PAV procedūros, Leidimai ir kiti veiklos įteisinimo dokumentai, privalomi nuotekų tvarkymo veiklai.
  4. Kas privalo atlikti pavojingų medžiagų, esančių nuotekose, inventorizaciją?
  5. Teršalų, išmetamų į aplinką su nuotekomis, monitoringas ir jo duomenų privalomasis viešinimas.
  6. Kaip pagal reikalavimus paženklinti nuotekų išleistuvus?
  7. Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaita. Ar visiems ji privaloma?
  8. Kiek iš viso yra metinių ataskaitų ir iki kada jas privaloma pateikti?
  9. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaravimas.
  10. Fizinių ir juridinių asmenų atsakomybė už nuotekų tvarkymo pažeidimus.

Programa: 

Seminaro trukmė: 10:00 – 14:45 val.
Registracija: 09:30 – 10:00 val. 
Pietų pertrauka: 12:00 – 13:00 val.

Data ir vieta:

2022-05-26, Nuotoliniai mokymai, dalyvio namuose arba darbo vietoje
2022-05-26, Vilnius, Countline mokymų salė

Papildoma informacija:

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.


Daugiau informacijos:
https://www.countline.lt/renginys/naujausi-reikalavimai-nuoteku-tvarkytojams-2022-2027-metais/